Занаятът новини (пълен текст)

Увод Журналистиката може да бъде занаят, може да бъде и изкуство. За изкуството трябва талант. Той не се преподава и не се учи. За занаята трябват умения. Те се преподават…