Занаятът новини-2: На колко години е журналистиката?

1.2 Технологична промяна, индустриализация, масово общество Откакто има човешко общество, а следователно и публичност, има и публична комуникация. Явлението, което предшества днешната „масова комуникация“, е съществувало в продължение на хилядолетия,…