Занаятът новини-9: Как се разказва история? Както се бели лук

Четвърта глава: Техника на писането 4.1. От общото към частното, от познатото към непознатото Както видяхме по-напред, лийдът е резюме на основните съдържателни компоненти в историята. Всеки от тях следва…