Занаятът новини-4: Кой, кога, къде, как и защо обърна пирамидата?

Втора глава: Новината 2.1. Какво е новина „Новина“ е всекидневно понятие. Като такова, то изглежда, че има очевидно значение и няма нужда от определение. Журналистиката обаче е всекидневно решаване на…