Занаятът новини-10: Убий жаргона. И ненужното прилагателно

Пета глава: Език и стил но новината Както имат своя уникална композиция, съвременните новини имат и свои характерни език и стил. Те имат свои жанрови, т.е. родови, белези като краткост,…