Българският вододел се мести

… и вече не е по класическата линия, разделяща червено и синьо. Европа мести българския вододел, подчертавайки преобразуващата си сила. Днес той минава все по-често между привържениците и противниците на…