Европа - българската утопия?

Днешната криза в България е криза на доверието – в политиците, партиите, институциите. То не е недоверие към отделни политики, лица или действия, а към цялостния курс на страната. Всичко…