Занаятът новини - 6: Най-трудното изречение

3.2. Лийдът Тук трябва да започна с неизбежното клише, че лийд идва от английската дума lead (водя). Това е първият абзац на текста, който обобщава най-важното в неговото съдържание. Лийдът…