Занаятът новини-5: Пишем го последно, а читателят вижда първо него

Трета глава: Строежът на новината 3.1. Заглавието Преди да разгледам елементите на „обърнатата пирамида“,  ще се спра на това, което стои над нея – заглавието. То обикновено е последното, което…