Те и ние

Те правят изкуствен интелект. Ние не търпим естествения.

Те се дигитализират. Ние се радикализираме.

Те правят нови материали. Ние – нови партии.

Те произвеждат електромобили. Ние – кюмюр.

Те имат know-how. Ние тънем в don´t know.

Те от всички се учат. Ние на всекиго даваме акъл.

Те търсят решения. Ние търсим виновни.

Те бързат да направят. Ние тичаме да развалим.

Те идват, за да помогнат. Ние – за да накажем.

Те отиват да построят. Ние – за да съборим.

Те не си дават правата. Ние не си даваме турското робство.

Те правят роботи. Ние – предсрочни избори.

Те гледат в бъдещето. Ние ровим в миналото.

Те преследват успеха. Ние – несъгласните.

Те уважават успелите. Ние ги мразим.

Те се грижат за конкуренцията. Ние – за равенството.

Те имат ред без репресия. Ние имаме репресии без ред.

Те се радват на малко, но хубаво. Ние на много – макар и лошо.

Те говорят малко, но казват много. Ние говорим много, но казваме малко.

Те вярват. Ние се съмняваме.

Те ценят човека. Ние – народа.

Те си пазят свободата. Ние – хляба.

Те имат лидери. Ние- главатари.

Те пеят за любовта. Ние – за справедливостта.

Те искат да живеят добре. Ние – да възтържествуваме.

Те сменят хората. Ние сменяме системата.

Тяхната система се променя. Нашата все си е същата.

Затова

Те са богати. Ние сме бедни.

Те са щастливи. Ние сме нещастни.

Те имат демокрация. Ние – автокрация.

Те създават елит. Ние- олигархия.

Те във всичко са първи. Ние във всичко – последни.

Те са силни. Ние сме слаби.

Те решават. Ние изпълняваме.

Leave a comment

1 Comment

  1. “Те решават ние изпълняваме” Поне да изпълнявахме като хората, може би нямаше да сме последни и т.н.

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *