България и Гърция уведомяват Брюксел за граничните блокади

Европейската комисия съобщи днес, че България и Гърция официално са я уведомили за блокираното движение през общата им граница заради протестите на гръцките земеделци. “Както гръцките (на 28 януари), така и българските власти (на 3 февруари) ни уведомиха за потенциални препятствия за свободното движение на стоки през тяхната граница в контекста на така наречения “Ягодов регламент”, който изисква обмен на информация между държавите-членки и Европейската комисия в такива случаи”, каза Лусия Коде, говорителка в Комисията. “Следим развитията отблизо и също поехме инициативата (на 3 февруари) да помолим гръцките власти да ни пратят повече информация за сегашната обстановка (място, дата, продължителност, природа и последствия на действията) и за мерките, които са били или ще бъдат взети … да бъдат информирани засегнатите икономически оператори и да се ограничи доколкото е възможно прекъсването на движението”. До момента в Брюксел нямат точна представа докога и къде ще продължат протестните акции. Регламентът задължава Комисията да уведоми заинтересованите страни в целия ЕС за възможните затруднения на трафика. Тя не може обаче да се намеси, тъй като поддържането на вътрешния ред в държавите-членки е от тяхна компетентност.

 

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *