Който пипа ставката на ДДС, отваря кутията на Пандора

Икономическото положение наистина е извънредно и изисква извънредни мерки, но този, който открехне, макар и временно, вратичка за изключения от единната ставка на ДДС, трябва да знае, че отваря кутията на Пандора с рискове за бюджетните приходи. Веднага ще се образува опашка от кандидати с добре обосновани или с популистки искания за изключения. Ще се създадат облагодетелствани и необлагодетелствани от политическата власт сектори и основа за противопоставянето им, включително – на хората, заети в тях. Това е огромно изкушение за спекулации в предизборна година за сметка на стабилността на икономиката и на държавата. ДДС е данък върху потреблението. Производители и търговци го начисляват, но в крайна сметка го плаща крайният потребител. Затова различните ставки пораждат безкрайния и нерешим спор за приоритетите – без какво можем и без какво не можем (мляко или ракия, книги или чалга, туризъм или земеделие, лекарства или учебници и т.н.). Оттук следват изводите какво общество сме, какви ни управляват и т.н. Харесаш ли се на едни, веднага ще те намразят други. Има ли веднъж прецедент на изключения, той ще бъде експлоатиран при всеки повод и след пандемията.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *