Брюксел прекъсва плащанията по програма "Околна среда"

Десет неща, които е полезно да знаем по темата:

Европейската комисия обяви преди малко, че прекъсва плащанията по Оперативна програма “Околна среда” в България заради проблеми в процедурите по обществените поръчки.

Това съобщение попада във възпалена политическа среда у нас и може да се очаква, че ще бъде използвано за пропаганда.

Затова е полезно да се знае точно за какво става дума.

Първо: България има проблем. В Брюксел смятат, че обществените поръчки по цитираната програма, които се плащат от бюджета на ЕС, не са спечелени по правилата.

Второ: Проблемът е системен. Службите на комисията решават да прекъснат плащания, ако едни и същи слабости и нарушения се повтарят в много различни проекти. “Това е индикация за проблем, който се простира отвъд един изолиран проект”, обясни Ширин Уилър, говорителка по регионалната политика в Европейската комисия.

Трето: България не губи пари. Отлага се осребряване на фактури по завършени проекти, докато властите отстранят слабостите. След това плащанията се възстановяват. Вероятно отстраняването на слабостите ще е свързано с финансови корекции. Те означават, че може да има проекти, които да изгубят европейско финансиране. То обаче не се връща в бюджета на ЕС, а остава на разположение на страната и тя може да го използва за други проекти, където няма нарушения.

Четвърто: В прекъсването няма нищо извънредно. Комисията е направила 140 такива прекъсвания на плащания за различни държави-членки досега само тази година, посочи Уилър. Никъде те не са се превърнали в новина на деня.

Пето: Комисията не посочва периода от време, в който е установила нарушения. В този смисъл, обвиненията, които управляващите и преждеуправляващите вече си разменят, трябва да бъдат свързвани само с техните собствени разбирания.

Шесто: Комисията не посочва число за обема на плащанията, които ще бъдат забавени. Тя не прави това, защото той зависи от фактурите, които България би ѝ изпратила за осребряване. Това е число, с което може са се спекулира, включително и политически. Властите може да са подготвили фактури за 50 милиона евро (числото е произволно избрано заради примера-б.а.) и като са видели, че има проблем, да са решили да задържат други фактури за още толкова пари, докато той се реши. В такъв случай колко плащания са забавени – за 50 или за 100 милиона евро? Властите могат да манипулират със сумата, чието възстановяване “Брюксел” отлага.

Седмо: Сегашното прекъсване на плащанията не може да се сравнява със замразяването на финансирането по програмите ИСПА, ФАР и САПАРД през юли 2008 г. Става дума за различни процедури. Прекъсването (interruption) става със санкция на службите на Комисията (в случая на генералната дирекция по регионалното развитие). То е административно решение. Замразяването, наричано още суспендиране (suspension), изисква решение на Колегиума на комисарите. То е политическо. В единия случай става за нередности на административно ниво в дадена държава-членка. В другия случай – за политическо недоверие в управлението ѝ. През юли 2008 г. Комисията взе политическо решение да замрази над 500 милиона евро за инфраструктурата и селското стопанство на България заради тежки и системни нарушения като конфликт на интереси в пътната агенция, измами в програмите за земеделието. Службата на ЕС за борба с измамите ОЛАФ години наред разследваше десетки случаи свързани с тези фондове. Комисията публикува отделен доклад по въпроса и председателят ѝ Жозе Мануел Барозу лично съобщи решението за суспендирането на програмите. Измамите и злоупотребите с еврофондовете станаха причина за най-критичния досега доклад на Комисията за правосъдието и вътрешните работи в страната ни. Той трайно ѝ лепна етикета на корумпирана с неефективни и нереформирани правоохранителни и правоналагащи органи. Последствията от това носим до днес. Репутацията на корумпирана пречи на България да влезе в Шенген.

Осмо: Партиите не печелят от политизирането на проблемите с еврофондовете. Когато изобличават опонента си, че е корумпиран, светът чува, че България е корумпирана. И този имидж получават в наследство бъдещите правителства. Бойко Борисов непрекъснато парадираше, че върнал доверието на европейските партньори, което преди него Сергей Станишев загубил. Сега Станишев постъпва точно като Борисов, когато обвинява неговата администрация за прекъсването. А твърди, че освободил България от неговия начин на управление. Възможно някои от въпросните проекти да са започнали при единия и да са завършили при другия. Единствените константи в този кръговрат са продължаващите нередности в обществените поръчки и недоверието на Брюксел в българската система за управление на еврофондовете. Припомням, че Комисията изпраща през ноември у нас нарочна мисия заради обществените поръчки. Това е въпрос, който неколкократно е поставян и в докладите ѝ за правосъдието и вътрешните работи у нас.

Девето: Да не се политизират причините за прекъсването не означава те да се потулват. Точно обратното – обществото трябва да получи пълна прозрачност за тях. И освен медиите тук трябва да говорят прокуратурата и съдът, а не политиците.

Десето: В съобщението си Комисията изрично “подчертава общо добрия стандарт на прилагане (на програмата) и одитна работа в България през текущия програмен период” и че “са необходими някои подобрения” в изпълнението на една конкретна програма. Проблемът трябва да се решава, а не да се преувеличава с политически цели и във вреда на страната.

Ето и самото съобщение:

The Commission services have decided to interrupt payments to the Environment Programme in Bulgaria because of problems identified in the running of the programme. In particular, the Commission services have found weaknesses with the public procurement system and also in the checking process for public procurement procedures.
The interruption of payments is a precautionary tool that is widely used by the Commission services to avoid the risk of making payments where there are concerns about the legality or regularity of Member State spending. Over 140 such interruption / warning letters have been issued by the Commission so far in 2013 affecting most Member States. The procedure foresees the resumption of payments following satisfactory implementation of the necessary measures.
While the Commission services would underline the generally good standard of implementing and audit work by Bulgaria during the current programming period, some improvements in management of this programme are necessary. Bulgaria will need to improve public procurement procedures and their system of checking such procedures, as well as make any necessary financial corrections.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *