Всуе се морите

Гледам, че първият доклад на Европейската комисия за върховенството на закона във всички държави членки на ЕС е наелектризирал много народ у нас. Напразно. Този документ не променя нищо. Правни…