Трудно е да продадеш световна тема на българина...

…. , дори тя обективно пряко да го засяга. Като темата за климата например. Въпреки горските пожари и наводненията чувствителност към нея няма. Нямаме аналог на шведката Грета Тунберг. Не ми се мисли какво щеше да ѝ (му) се случи, ако имахме. Често си мисля обаче за причините да сме такива. Едната очевидно е закъснението, с което отдавна се развива страната ни. То налага друг, различен от глобалния дневен ред. Има политически кръгове, които не са заинтересовани националният дневен ред да се променя, защото това не е в техен интерес – елиминирането на въглеродната зависимост, елиминира и политически зависимости, от които те живеят. Но може би има и друга по-дълбока причина. Българинът столетия е живял в информационна изолация под режимите на деспотични империи. Това изглежда го е направило апатичен към света, национално интровертен, втренчен в себе си и в малкия си роден свят. Големият свят го плаши, а страхът ражда други чувства като недоверие и омраза. Може би затова столетия сме имали море, а нямаме известни мореплаватели и откриватели. (Знам евентуалното възражение: А кап. Георги Георгиев, а Дончо Папазов? Само две имена за над 1300 години история едва ли стигат). Светът не ни влече, по-скоро е обратното. Свикнали сме да се пазим от него. Днес това не ни помага. Защо пиша всичко това? Поводът е едно съобщение на министъра на околната среда и водите Юлиан Попов, което изненадващо за мене не привлече вниманието, което заслужава – Русия и Беларус са блокирали евентуалното българско председателство на световната конференция по климата на ООН (СОР29). Тазгодишната (СОР28) ще бъде в Дубай. Струва ми се, че у нас масовото мислене продължава да бъде: “Защо ни е световна конференция при всичките ни други проблеми – икономика, доходи, престъпност, корупция?” Това мислене е обаче много удобно за тези, които са заинтересовани от изолацията, които не искат световна България, защото в провинциалната живеят по-удобно и по-безнаказано вършат всичките си безобразия, които всъщност пораждат горецитираните проблеми.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *