Мария Габриел: Ще насърчим и други да оспорват принципи на ЕС

Компромисите с Великобритания могат да окуражат и други страни от ЕС да искат за себе си отстъпки от неговите правила, каза днес Мария Габриел, заместник-председателка на групата на Европейската народна партия. По думите ѝ в пленарната зала в Страсбург е рисковано да се дава право на вето на националните парламенти над европейски законопроекти, без успоредно с това да  бъде засилена на ролята на Европейския парламент. Публикуваното вчера проекторешение на Европейския съвет в отговор на британските искания, което среща на върха на ЕС ще обсъжда на 18 и 19 февруари, предвижда 55 на сто от националните парламенти да могат блокират предложения за ново европейско законодателство. То предвижда и процедура, по която страни, които са обект на засилена трудова миграция, могат да ограничават част от социалните плащания за работници от друти страни на ЕС за максимум четири години. „Съществува опасност да дадем възможност на една държава-членка да зачеркне една от основните свободи на Европейския съюз. По този начин можем да отворим кутията на Пандора и да насърчим и други държави-членки да оспорват през следващите години основополагащите европейски принципи”, каза Габриел. “Нека не допускаме задействането на процеси, напълно противоположни на заложените в Лисабонския договор за европейска интеграция“.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *