Кризата застрашава подготовката на българското председателство на ЕС

Политическата криза в България вече създава рискове за подготовката на председателството на Европейския съюз, което страната ни трябва да поеме след година, предупреждават дипломати.

europa-building В тази зала България ще председателства срещите на министрите на ЕС. Снимка: Съвет на ЕС

Опасностите са свързани с намаляващото време за обучение на експертите от министерствата и на министрите, които ще подготвят и ръководят заседанията на Съвета на ЕС през шестте месеца на председателството.

“Голямото притеснение е, че служебното правителство няма да се готви за председателски функции, съответно министрите в него няма да преминат обучение в Секретариата на Съвета”, каза дипломатически източник, пожелал анонимност.

Следващият риск е във времето, което ще отнеме съставянето на новото правителство. Ако то заработи през април или май, времето до края на годината ще е достатъчно за министрите да преминат обучението и да се запознаят със службите на Съвета, на Европейския парламент и на Европейската комисия, с които ще работят.

Българските министри ще трябва да работят и с колегите си от председателството, което предшества българското (Естония) и което го следва (Австрия), за да се осигури приемственост в работата по различните досиета.

Ако обаче съставянето на правителство отнеме месеци, както например се случи през 2005 г. , или ако се наложат нови предсрочни избори, тогава времето за подготовка застрашително намалява.

Ротационното председателство на ЕС играе централна роля в определянето на дневния ред на ЕС. То води преговорите между държавите-членки и с Европейския парламент за постигане на съгласие по приеманото законодателство.

Освен това се очаква през шестте месеца на българското председателство от 1 януари до 30 юни 2018 г. да се водят най-интензивните преговори за излизане на Великобритания от ЕС.

В тази трудна мисия България ще е новобранец. Тя за първи път ще председателства ЕС.

Подготовката на експертите от министерства вече е в ход; 90 от тях трябва да се присъединят към състава на Постоянното представителство на България в ЕС до юли. Неговият щат ще се увеличи от 118 на 208 души за времето на председателството.

За да работят пълноценно обаче, тези експерти трябва да са сигурни, че смените на правителства няма засегнат техния статут, което се случва при политически промени в България. Същото се отнася за експертите  по министерства, които ще бъдат ангажирани с председателството в страната.

За обучение на национален експерт за работа в председателство на ЕС трябва година, а на министър- минимум шест месеца, каза източникът.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *