Кой ще спасява гръцките банки?

Двуседмичната почивка от Гърция май свърши. От днес започват преговорите между тройката и правителството ѝ по евентуална трета спасителна програма. Като най-спешен се очертава въпросът за вдигането на капиталовия контрол и рекапитализирането на гръцките банки. Това е условие икономиката да функционира нормално. Не се очертава обаче бързо и лесно решение. Според официалните данни на гръцките банки им трябва капиталова инжекция от 25 милиарда евро, за да се върнат към нормално функциониране. Това може да стане като спасителният фонд на Еврозоната придобие дялове в тях. За целта обаче първо акционерите, кредиторите и големите спестители (с влогове над €100 000) трябва да приемат загуби. Това изисква европейското законодателство за оздравяване и преструктуриране на банки. Разликата с Кипър, който наложи загуби на големите вложители, е че в Гърция те не са преобладаващо руски олигарси. И оттук вътрешнополитически темата ще е много по- взривоопасна. Досега бедните гърци видяха, че СИРИЗА не направи за тях нищо от това, което им обеща. Сега по-заможните гърци ще видят, че заради СИРИЗА ще загубят и част от парите си.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *