Какво е ново в новото споразумение между ЕС и САЩ за защита на личните данни

Вчера ЕС и САЩ стигнаха до споразумение за защита личните данни. То заменя отмененото през октомври от Съда на ЕС Safe Harbour. Какво е новото в новото споразумение разясни на пресконференция в Страсбург Андрус Ансип, заместник-председател на Европейската комисия по дигиталния единен пазар. Накратко то е следното:

-САЩ гарантират, че не извършват неограничено масово наблюдение на европейци;

-САЩ създават длъжност на омбудсман в Държавния департамент, който ще се занимава с оплакванията на лица от достъп на службите за национална сигурност до личните им данни, когато тези оплаквания му бъдат предадени от европейски регулатор по защита на данните;

-що се отнася до обмена на лични данни между компании, се засилва надзорът от американския Департамент по търговията и Федералната комисия по търговията върху това кък фирмите в САЩ спазват спазват задълженията си за защита на данните на лица от ЕС.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *