Гейпарадите раждат опортюнизъм

Гейпарадът промени политическата обстановка. Сега не се делим на две, а на четири. Едните са за гейпарадите и против военните паради. Вторите са за военните паради и против гейпарадите. Третите са против всякакви паради. Четвъртите са за всякакви паради. От кои съм аз сега? Тук има чесане по главата. Най-накрая ще се присъединя към тези, дето не мога да ги бия. Като англичаните – if you can’t beat them, join them. Ето как се ражда опортюнизмът – от гейпаради. И никакъв контрапарад няма. Безобразие.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *