България е в политически фалит. Трябва "тройка" от Брюксел

По-долу следват извадки от един доклад, който Европейската комисия трябва да публикува утре. Докато ги четете, опитайте се да познаете за коя страна се отнасят:

“Демократичните институции остават крехки…, липсва култура за изграждане на съгласие, като ролята на националния парламент тук е недоразвита…Демокрацията е повече от провеждане на свободни и честни избори. Тя означава силни и отговорни институции и процеси на участие…”

“На изборите често се гледа като на възможност да се завоюва контрол върху държавните институции далече отвъд нормалното легитимно предаване на политическата власт, свързано със смяна на администрацията. В много случаи даже сравнително ниски постове в публичната администрация на дело се политизират. Това подкопава както капацитета, така и отчетността на администрацията. “

“Гражданското общество и гражданите, особено младите хора, са много често маргинализирани от всекидневната политика…”

“Има нужда от включващи, прозрачни и амбициозни съдебни реформи, с цел да се осигури независимо, безпристрастно, ефикасно и отговорно правосъдие. Особено внимание е необходимо върху назначаването, оценката и дисциплинарните процедури за съдиите.”

“Трябва също да се създадат засилени рамки за борба с корупцията и организираната престъпност, които  остават сериозен повод за безпокойство…”

“Прозрачността, отговорността и ефективността на институциите и на публичната администрация, включително по-силно съсредоточаване върху потребностите  на гражданите и бизнеса, трябва да станат приоритети…Трябва да се създадат национални платформи да свързани с ЕС реформи, които създават съгласие между партиите и в обществото  като цяло…”

Това са извадки от черновата на редовния годишен доклад на Европейската комисия за страните от процеса на разширяване на ЕС. Ресорният комисар Щефан Фюле трябва да го обяви утре (сряда, 16 октомври) в 13 ч. 30 минути българско време в Брюксел.

Подбраните цитати се отнасят за държавите от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Бившата югославска република Македония, Косово, Сърбия, Черна гора.

Прочетете ги още веднъж и кажете: С какво членката на ЕС България ги превъзхожда, когато всички цитирани оценки са ѝ точно по мярка? Като излети за нея са.

Една от големите несправедливости на ЕС е, че иска от държавите- кандидатки неща, които държавите-членки не винаги спазват. Това бюрократите в Брюксел наричат “копенхагенски парадокс”.

Изразът идва от т. нар. копенхагенски критерии за членство в ЕС – функционираща демокрация, свободни и честни изори, правова държава и върховенство на закона, спазване на човешките права, свободни медии.

България на Пеевски, Бареков, Василев, Станишев, Борисов, Сидеров отговаря ли на тези критерии? Според мене – не. Ние политически сме това, което Гърция е финансово – фалит. Трябва да ни назначат синдик, да ни пратят “тройка”, защото ще доживеем отговорните за този фалит да напишат и закон за медиите, че може би и да си го приемат.

Май пак ще трябва да ни оправят отвън, защото вътрешните сили се състоят от силна и организирана олигархия и  слаби и неорганизирани граждани.

И за финал да ви споделя една малка новина – може би ще доживеем и политическа”тройка” от Брюксел. Защото вижте какво пише в доклада:

“Комисията възнамерява да излезе със съобщение за механизъм за наблюдение на върховенството на закона във всички държави-членки на ЕС”.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *