О, майко моя, родино мила...

Две тефтерчета не ми дават мира:
ЕДНОТО:
“Народе ????”
…И ДРУГОТО:
“ДКЕВР – бързо!!!”
ЕДНОТО
“175 мой за ризи, бели гащи, ботуши и вратовезка
10:5 мой за подкърпование обувките ми
96 мой за балтон
60:5 за вапор
65 за каруци от скелята до градът и от градът до скелята
27:4 за железница
21 ятак парасъ
96 на изпаднал родолюбец, който ме е помагал парично няколко пъти
10 на други народен изпаднал
20:32 милостиня вънкашна
36 за пране мой
375 за ядене от 11 апр[ил] до 1 юлия освен великденските разноски”
…И ДРУГОТО
“За членовете (1 ноември 2011) по заплата”, “2 юни 2012 – аз – 2 заплати”.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *