Мария, гените и околната среда

Манго се връща от неделно училище, където са им говорили за гените и околната среда. Обяснява на Айше какво е това.

-Аз черен ли съм?
-Черен си.
-Ти черна ли си?
-Черна съм.
-Циганчетата черни ли са?
-Черни са.
-Това са гените.
-Комшията бял ли е?
-Бял е.
-Жена му бяла ли е?
-Бяла е.
-Иванчо черен ли е?
-Черен е.
-Това е околната среда.

Защо малката Мария от Лариса е голяма новина?

Защото е бяла, руса и със сини очи?

Не. Нямате нужда от Грегор Мендел. Всеки ром може да ви го обясни като Манго на Айшето.

Защото е продадена?

И това не е уникално. Стотици хиляди, ако не и милиони деца по света продължават да са жертви на трафик, сексуални злоупотреби, робство, търговия с органи. Най- честите примери са от Судан, Хаити, Индия, Тайланд.

Новината не е в гена на Мария, нито в съдбата ѝ, а в околната ѝ среда. Тя е Европа. И по-точно държавите-членки България и Гърция.

Вижте първия и засега последен доклад на Евростат за трафика на хора в ЕС, публикуван през април тази година.

http://ec.europa.eu/anti-trafficking/download.action?nodePath=/Publications/Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileName=Trafficking+in+Human+beings+-+DGHome-Eurostat_EN.pdf&fileType=pdf

Ето и резюме на основните данни и изводи за тези, на които не им се чете:

Трафикът на хора в ЕС се увеличава, а наказанията за трафикантите намаляват.

България и Румъния са главните източници на „бели роби“ и „робини“ в Европа и са между държавите, които не са въвели общностното законодателство предвиждащо минимален долен праг на наказанието за търговците на плът.

Общо 23 632 са жертвите на трафик на хора в ЕС от 2008 до 2010 година.

От 6 309 през 2008 г. те са станали 9 528 през 2010 г.

За същия период осъдителните присъди в ЕС за това престъпление са намалели с 13 на сто.

Мнозинството от жертвите са жени (68 на сто) и в 62 на сто от случаите те са проститутки. Децата са 15 на сто от жертвите.

Шейсет е един процента идват от страни в ЕС, като най-много са от България и Румъния – съответно 1 028 и 3 174 за цитирания период.

През него общо разрешителните за престой за жертви на човешки трафик в ЕС са се увеличили на 1 196 от 703.

„Важно е Румъния и България да приемат това сериозно. Повечето от жертвите са от ромските малцинства“, каза при обявяването на доклада Сесилия Малмстрьом, европейски комисар по вътрешните работи.

Само шест от 28 държави-членки са съобщили, че са въвели изцяло европейската директива 36 от 2011 г., която предвижда минималнен праг на наказанията за трафик на хора.

Той е пет години затвор и десет години за квалифицираните състави на пръстъплението.

Съгласието на жервата не оневинява трафиканта според директивата.

Тя предвижда финансови сакнции и заличаване от регистрите на юридически лица (например фирми), които са били замесени в трафик на хора и освобождава от наказателно преследване жертвите за закононарушения, които са извършили принудително като жертви на трафик.

Виж директивата тук:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF

В числа

Жертви на трафика в ЕС по години:
2008 – 6 309
2009 – 7 795
2010 – 9 528

Възраст и пол
Жени – 68%
Мъже – 17%
Момичета – 12%
Момчета – 3%

Произход
ЕС – 61%
Африка – 14%
Азия – 6 %
Латинска Америка – 5%

Цел на трафика
Сексуална експлоатация – 62%
Принудителен труд – 25%
Продажба или търговия с органи – 13%

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *