You Tube чисти омраза и цинизми. И защо "зелената сделка" е синя

Повече не може така. You Tube въведе по-строги правила за допустимо съдържание. Добър пример за следване и на национално ниво. Но този клип и други подобни още стоят в системата.

-0-

Кой твърди, че в България нямало дебат за климата? Я вижте тук и тук и тук и тук. И тук:

Или пък тук:

За източноевропейска страна, със специфичната ѝ история, съвременни проблеми и приоритети, това никак не е зле. Поздравления заслужава евродепутатът от “Демократична България” / ЕНП Радан Кънев, който подчерта темата в националния дебат. В него все още “големият отсъстващ е властта”, казва Кънев. Прав е.

Това не означава, че българското правителство няма позиция, а че се въздържа да я заяви публично. Няма да гадая съображенията му. Ето части от нея за сведение на широката публика:

– България подкрепя постигането на климатична неутралност (нулеви нетни емисии на СО2) на ЕС до 2050 г. Тя обаче не бива пречи на социалното и икономическо развитие.

– България настоява да се отчитат: националните особености, ефективността на разходите, правото на държавите да сами да определят своето съчетание от енергийни източници. Страната ни държи да се спазват принципите за технологична неутралност и солидарност и да се осигури справедлив социален и икономически преход, включително чрез финансиране на европейско ниво.

-България отбелязва, че към момента липсва на яснота за източниците за подпомагане на европейско ниво на процеса на преход към климатична неутралност, по-точно на предвидения Фонд за справедлив преход, който ще е част от следващата Многогодишната финансова рамка на ЕС, преговорите по която предстоят.

-За България е важно ЕС да отчете значителните различия между държавите членки по отношение на необходимите им инвестиции, различните им изходни позиции. Страната ни иска ясен ангажимент на ниво ЕС към държавите членки с по-нисък брутен вътрешен продукт от средния за съюза.

Нищо различно от другите в Централна и Източна Европа.

Има обаче и една национална особеност. България е сред малкото европейски страни, зависими почти изцяло от руски енергийни ресурси. Климатична неутралност, т.е. независимост или минимална зависимост от изкопаеми горива има ясен политически аспект. Той в българския контекст означава силно намалена енергийна зависимост или независимост от Русия. Струва си да се помисли над всички последствия от това. Освен че страната ще спести разходи за внос на енергийни източници, професионалните русофили, ще загубят смисъла си. Руското лоби ще остане без работа. Затова европейската “Зелена сделка” е синя.

-0-

Ако на международната арена има два стола, България винаги гледа да седне и на двата. Така прави и в трамвая.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *