Юнкер ще вдига растежа в Европа с фонд от €21 млрд.

Juncker plan 1 Юнкер обявява инвестиционния си план за Европа пред евродепутатите в Страсбург. Снимка: Европейска комисия

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер обяви в Страсбург план за инвестиции, с който възнамерява да върне растежа и заетостта в европейската икономика.
В основата му е бъдещ Европейски фонд за стратегически инвестиции от 21 милиарда евро, които ще бъдат използвани като гаранции, за да мобилизират над 300 милиарда евро предимно частни инвестиции в идните три години. Фондът трябва да започне работа от 1 юни 2015 година, след като държавите-чланки и Европейският парламент приемат правната му основа.
Според Комисията той може да прибавя по 1 процентен пункт към икономическия растеж на ЕС през следващите три години. Т.е., ако сега Комисията прогнозира 1,5% растеж в ЕС и 1,1% в еврозоната догодина, те биха могли с помощта на плана да станат 2,5% и 2,1%.
Фондът трябва да стимулира инвестициите, като първи поема евентуалните загуби от тях преди другите кредитори. Приоритетни области за тях ще са транспортът, енергетиката и дигиталните мрежи. Очаква се средствата за фонда да са налице до средата на 2015 година.
Държавите-членки ще могат да правят свои вноски във фонда. Те ще бъдат приспадани от разходната част на бюджетите им, т.е. няма да влияят при изчисляването на публичните дългове и дефицити – досега пречка пред публичните инвестиции и създаването на работни места. Става дума за “гъвкавостта” при прилагането на Пакта за стабилност и растеж, за която Социалистите и демократите в Европейския парламент настояват срещу подкрепата си за християндемократа Юнкер.
Правителствата на държавите-членки обаче няма да имат думата, къде да инвестира фондът. Това ще решава специализирано експертно тяло. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще се произнася по икономическата жизнеспособност на проектите.
ЕИБ е собственост на държавите-членки. Тя има капитал от 500 милиарда евро, 5 милиарда от които ще внесе във фонда, а останалите ще осигури бюджетът на ЕС.
Експертите на Комисията смятат, че 21 милиарда евро гаранции ще позволят на ЕИБ да увеличи три пъти финансирането си за проекти през идните три години, т.е. на 63 милиарда евро. То на свой ред може да привлече пет пъти по толкова частен капитал – т.е. 315 милиарда евро.
Комисията цитира предишни увеличения на капитала на ЕИБ, които са довели до 18-кратно мултиплициране на частните инвестиции.
Само миналата година банката е отпуснала заеми в размер на 72 милиарда евро.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *