"Здравна" вместо "зелена" сделка?

Вече има такива гласове. Не ги слушайте. Двете са несъпоставими, следователно едната не може да замести другата. Ето няколко причини:

Различна времева рамка. Зелената сделка е дългосрочен приоритет. Тя е за идните 30 години. Целта ѝ е в 2050 г. Европа да има нетни нулеви въглеродни емисии. Ако тя бъде постигната, това ще бъде друг континент – в добрия смисъл на думата. Потенциалната “здравна сделка” има по-близък хоризонт. Тя би трябвало да създаде механизъм за координирана и адекватна реакция на здравни заплахи със споделени ресурси.

Различен предмет. Зелената сделка е цивилизационна. Тя променя цялостния начин на живот – от производството до крайното потребление. В нея не става дума само за енергетика, климат, околна среда. Това е сделка за създаване на нов, устойчив човек, с устойчив начин на живот. Тя променя не само икономиката, но и бита и светогледа – как със всекидневното си поведение и мислене се отнасяме към нашата планета и към живота върху нея изобщо. Тя има не по-малко значение за опазването на живота от мерките в здравеопазването.

Различни сфери на компетентност. Зелената сделка обхваща различни области, главните от които са околната среда, транспортът, енергетиката, единният пазар, но също – научните изследвания и земеделието. Всичко те са в сферата на споделена компетентност между държавите членки и техния съюз. Евентуалната “здравна сделка” би попаднала в областите, където ЕС и има по-ограничени правомощия от националните власти. Там той ги допълва и за да направи повече, трябва да се промени договорът на ЕС.

Различни последствия. Ако ЕС се откаже днес от Зелената сделка, няма да спести, а ще изгуби парѝ. Ако разходите по нея днес са непосилни, могат да бъдат разсрочени. Колкото повече се отлагат обаче, толкова по-големи ще станат. Никой в Европа няма да спести парѝ от по-енергоемка и по-замърсяваща икономика. 

Не си противоречат. Зелената сделка не пречи да има здравна. Ресурсите, които изискват, са несравними.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *