Европа се готви за живот сред кризи и заплахи

Georgieva 2016 EU budget

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Комисията, представя проекта за бюджет на ЕС за 2016 година. Снимка Европейска комисия

Европа се готви идната година да живее сред кризи и заплахи. Очакванията породени от предишната са отразени в проекта за бюджет на ЕС през 2016-а, който представи днес Европейската комисия.

В него с най-голямо относително увеличение (+28,5%) на 9,5 милиарда евро са предложените разходи за общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС. Това са парите, с които той трябва да реагира на международни кризи като тези в Украйна,  Близкия изток, Средиземноморието.

Бюджетът за 2016 година подкрепя икономическото възстановяване чрез инвестиции за растеж и нови работни места и помага за справяне с външните предизвикателства, например миграцията. Отговaряме на най-неотложните нужди на Европа и се стремим към най-добрите възможни резултати“, каза заместник-председателката на Комисията по бюджета и човешките ресурси Кристалина Георгиева.

За политиките на съседство и за сътрудничесто и развитие, които са част от общата външна политика и са насочени към бившето съветско  пространство и към третия свят, Комисията предлага парите да се увеличат съответно с по 2,1 милиарда евро (+ 34 %) и 2,7 милиарда евро (+ 27 %).

Европейският бюджет, който винаги е предмет на труден  пазарлък между държавите членки и между тях и Европейския парламент, рядко е познавал такива ръстове.

За сравнение парите за икономическо възстановяване се увеличават с 11,4%, а кохезионните средства (т.е. фондовете за социално и икономическо сближаване между бедните и богатите държави-членки) намаляват с 4%. Тези две пера са в един общ раздел – “Интелигентен и приобщаващ растеж” – средствата в който намаляват с 0,4% на годишна база. Парите за земеделие също намаляват с 0,2% за същия период.

Затова пък разходите за вътрешна сигурност и управление на миграцията и убежището се увеличават със 17,1%. Утроява се бюджетът на операциите на европейската гранична агенция “Фронтекс” в Средиземно и Егейско море от досега предвидените 22,5 милиона евро на 67,5 милиона евро. Предвидени са 833 милиона евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, двата основни източника на финансиране за политиката на ЕС в областите на миграцията и на сигурността.

Тези разходи обаче не променят съществено цялостната структура на европейския бюджет. В нея се запазва значително преобладаващият относителен дял (над 80%) на разходите за икономика, социално и икономическо сближаване и селско стопанство.

Като цяло бюджетът на ЕС за догодина предвижда 153,5 милиарда евро като поети задължения (5,2% по-малко от 2015 година) и 143,5 милиарда евро като плащания (1,6% повече от 2015 година). Задължения включват финансирането, което може да бъде одобрено в договорите през дадена година, а плащанията са действително изплащаните средства.

Почти половината от плащанията, 66,58 милиарда евро, са насочени към икономическото възстановяване от кризата. Те са предназначени за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността. За земеделски субсидии и за развитие на селските райони са предвидени общо 55,9 милиарда евро, от които преките плащания за фермерите са 42,86 милиарда евро.

За повече подробости виж тук.

 

 

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *