Еврокомисията нямала правомощия да преговаря с Русия по "Южен поток"

Европейската комисия няма формалните законови правомощия да преговаря с Русия за промени на двустранните споразумения на шест държави-членки, включително България за газопровода “Южен поток”, призна днес европейски представител пожелал анонимност.

“За да имате официален мандат за преговори ви трябва решение на Съвета на министрите за това”, каза представителят. “Такова решение няма. В “Южен поток участват само шест страни и те изразиха желание Комисията да ги представлява в разговорите с Русия на отделна среща с комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер извън Съвета на министрите, който се състоя същия ден” /12 декември 2013 г. – б.а./.

Йотингер ще постави въпроса пред руския министър на енергетиката Александър Новак на среща в Москва в петък. Преди това той му е писал, че преговорите за евентуални промени в шестте споразумения ще водят самите държави – Австрия, България, Гърция, Словения, Хърватия и Унгария – а Комисията само ще “координира и подпомага” процеса, каза представителят.

“Държавите-членки в “Южен поток” помолиха Комисията да помага в процеса на привеждане на двустранните споразумения с Русия в съотвествие с европейското законодателство”, каза днес Забине Бергер, говорителката на Йотингер.”Всъщност това не е мандат от Съвета на ЕС, но ние бяхме помолени да помогнем на държавите-членки за приведат споразуменията в съответствие с европейското право”.

Йотингер “ще предаде на министър Новак посланието, че междуправителствените споразумения трябва да се предоговорят и ще обсъди следващите стъпки”, добави тя.

Брюксел иска споразуменията да се променят в съответствие с европейското законодателство за либерализация на енергийния пазар, т.нар. Трети енергиен пакет. В момента те не отразяват напълно неговите изисквания за разделяне на производството от преноса на енергия, за равнен достъп на всички евентуални доставчици до тръбата и за това тя да има независим управител.

Комисията заплашва цитираните страни с процедури за нарушение и евентуални глоби, ако не изпълнят тези условия. Русия може да ги съди за неустойки по вече подписаните двустранни споразумения, ако не ги изпълнят, такива, каквито са в момента. Става дума за милиарди евро, защото проектната стойност на целия близо 2 500-километров газопровод е над 15 милиарда евро и годишно той трябва да пренася по 63 милиарда кубически метра газ.

Руският постоянен представител в ЕС Владимир Чижов заяви вчера, че ако шестте държави са съгласни Комисията да преговаря от тяхно име, Русия е готова да разговаря с нея, но не за да пригоди споразуменията към Третия енергиен пакет, а за обратното – да пригоди пакета към тях.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *