Евродепутатите одобриха бюджета на ЕС за 2015 година

Европейският парламент днес даде финалното си одобрение за бюджета на Европейския съюз за 2015 година.

На редовна сесия в Страдбург депутатите подкрепиха второто компромисно предложение на Комисията, за което се споразумяха със Съвета (държавите-членки).

То предвижда ангажименти от 145,32 милиарда евро (с1,8% повече от тази година) и плащания от 141.21 милиарда евро (с 0,7% повече от тази година).

Ангажиментите са парите, които европейският бюджет се задължава правно да осигури за определен период от време. Плащанията са реалните разходи.

Държавите-членки осигуряват 75% от приходите в европейския бюджет. Останалото са т.нар. собствени приходи на съюза, който той формира от глоби за нарушения на законодателството му, от отчисления върху събирания в държавите-членки данък добавена стойност и налози върху някои селскостопански продукти. Бюджетът на ЕС представлява около 1% от неговия общ брутен вътрешен продукт, който е 13 трилиона евро.

В разходите има 126,7 милиона евро в подкрепа на държави-членки пострадали от природни бедствия – Италия, Гърция, Словения, Хърватия и България. Нашата страна ще получи 10,5 милиона евро от тях.

В бюджета за догодина са предвидени 4,25 милиарда евро за покриване на неразплатени разходи от предишни години, когато държавите нетни донорки наложиха съкращения на разходите на ЕС заради кризата.

Сумата не е достатъчна да изчисти всички неразплатени сметки, които се очаква да стигнат 25 милиарда евро в края на тази година.

За да я намалят депутатите ще използват част от 8,88 милиарда евро, които Комисията е събрала от фирми като глоби за нарушаване на правилата на конкуренцията в ЕС.

Депутатите искаха всички тези приходи да отидат за ликвидиране на неплатените сметки. Държавите-членки се съгласиха за тези цел ЕС да използва 3,53 милиарда евро. Останалото, съгласно регламентите се връща в техните бюджети.

Подробности виж тук.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *