Ваучери вместо парѝ, глътка въздух за транспорта и процедура срещу Полша...

…са накратко новините от Брюксел днес. Европейската комисия днес проведе ориентационен дебат за положението в туристическия сектор и представи пакет от законодателни предложения за облекчаване на бремето върху транспортния. И двата са сред най-тежко пострадалите от затварянето на границите и забраните за пътуване заради пандемията от новия коронавирус. За туризма предстои съобщение, в което Комисията трябва да очертае стратегията си, а за транспорта тя предложи серия временни изменения в регламенти и директиви, които удължават срокове за лицензиране и сертифицириране, за въвеждане на стандарти, позволяват продължаване на договори и избягвания на търгове, опростяване на концесионни процедури и отлагане, намаляване или дори опрощаване на пристанищни такси. Единадесет държави получават, а още девет предстои да получат изключения от правилата за работното време и почивките в международния товарен автотранспорт. Заради тежкото финансово положение на авиолиниите и туристическите фирми си пробива все повече път идеята европейците с отменени полети или почивки да получат срещу тях ваучери за по-късно ползване на услугите, а не възстановяване на платените суми. Това е може би по-практичното решение в днешната ситуация, но то противоречи на правилата за защита на потребителите, с които ЕС толкова се гордее. Въпреки трудните времена, милост за отклоненията в правосъдието обаче няма. Комисията започна процедура за нарушение срещу Полша заради влязъл в сила през февруари закон, който според Брюксел ограничава независимостта на съдиите и е в разрез с примата на европейското право над националното.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *