Борисов се опитва да смени темата

Бойко Борисов прави класически ход: опитва се да смени темата на деня – от актуалната политическа към актуалната икономическа обстановка, от кризата на доверието – към очакваната икономическа криза. Върховенството на закона и състоянието на медиите са най-слабите страни на управлението му и хронични проблеми на България. Премиерът им противопоставя непосредствените предизвикателства на корона кризата и насочва вниманието към областите, където има с какво да се похвали – например стабилни публични финанси. Кабинетът развързва кесията: обявява, че отпуска 1,89 милиарда лева от бюджета главно за социални мерки, без още да е теглил заеми. В същото време министър-председателят предупреждава за рисковете – след три месеца ще бъде толкова трудно, че никой няма да иска да седне на неговото място. В подтекста е позната негова антитеза: стабилното и предвидимо управление с всичките му недостатъци срещу неизвестността. Така той се цели в най- слабото място на протестите – липсата на ясна програма и алтернатива за следващия ден, липсата на ясни лидери, ползващи се с широко и несъмнено обществено доверие. Той предлага на народа парѝ, те му предлагат предсрочни избори, Велико народно събрание, в което не се знае дали ще имат мнозинство, и нова конституция. Ако сте “народ”, какво бихте избрали? Главните адресати на посланието на Борисов и на социалните мерки са най-беззащитните – пенсионери и безработни (близо 2,5 милиона души). В същото време премиерът атакува политическата класа, че вместо да се погрижи за тях, предпочита да го сваля.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *