Когнитивен дисонанс

През 1957 г. американският социален психолог Лион Фестингър създава своята теория за когнитивния дисонанс. Накратко, тя постулира, че човек е склонен до игнорира или да изкриви нова информация, ако тя…