Брюксел иска Гърция да приема мигранти от Западна Европа, предлага по-малка квота за Австрия

Европейската комисия днес предложи бежанската квота на Австия да бъде временно намалена с 30 на сто заради извънредния миграционен натиск върху тази страна и държавите от Западна Европа постепенно да…