€3,4 на час работа в България, €40 в Дания

Въпрос с понижена трудност: Коя е страната в ЕС, където трудът е най-ниско платен? Естествено, България.
Средният разход на човекочас у нас е 3,4 евро, докато в Дания, държавата-членка с най-високо платен труд той е 40,1 евро.
Средният човекочас в ЕС на 28-те струва 24,2 евро, а в страните от еврозоната – 29,3 евро.
Най-нископлатените европейци работят в хотелите и ресторантите. Те получават средно от 14,4 евро до 16,9 евро на час взависимост от това дали са извън еврозоната или в нея.
Най-високоплатени са заетите в банковия сектор и финансовите услуги – 41,2 евро на час извън еврозоната и 48,5 евро в нея.
Румънците, вторите по бедност в ЕС след нас, са със 70 евроцента по-скъпо платени на час от българите.
Средната почасова ставка за Бълария варира между 2.8 евро в производството и 6,3 евро във финансовите и застрахователните дейности.
Подробности вижте тук.
Ниският разход за труд прави икономиката конкурентоспособна. У нас обаче той е съчетан с най-ниската производителност на труда в ЕС и с най-високата енергоемкост на продукцията.Затова води само до бедност.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *