Гърция се задръства с мигранти, още не са тръгнали към България

Eвропейските вътрешни министри ще обсъждат миграционната криза в четвъртък, след като Македония престана да приема бежанци от Гърция, а Австрия обяви дневен таван от 3 200 транзитно преминаващи и 80 кандидати за убежище. Тези мерки предизвикват струпване на мигранти в Гърция, но все още няма данни, че потокът им се насочва към алтернативни маршрути, един от които се очаква да е през България, каза източник от холандското председателство на ЕС. “Това е нещо, което безпокои всички нас”, каза той. “Но информацията, която имаме до момента, не показва съществено преместване на маршрута”. Източникът припомни, че този риск е споменат в заключенията по миграцията на последния Европейски съвет (18-19 февруари), поради което председателството следи отблизо обстановката в района. На 12 февруари ЕС даде на Гърция три месеца срок да приведе охраната на външната за ЕС морска граница с Турция в съотвествие с изискванията на законодателството на Шенген, европейската зона без вътрешен граничен контрол. Ако до май Гърция не спре потока и приемно-разпределителните ѝ центрове за мигранти не заработят, останалите шенгенски държави имат право да я изолират, като върнат контрола по които решат вътрешни граници на зоната. На предстоящия съвет на вътрешните министри са поканени и техните колеги от Македония, Сърбия и Турция. “Броят на мигрантите влезли в ЕС през януари и февруари и твърде висок – 90 000 (съответно 60 000 и 30 000)”, каза източникът. “Впечатлението ни е, че затоплянето на времето е изиграло съществена роля за броя на хората, които пристигат. Целта е да отслабне потокът, да се намалят числата”. Турският министър ще бъде питан какво прави държавата му за това и от каква още помощ се нуждае, след като ЕС одобри 3 милиарда евро финансова помощ за бежанците в нея и размрази преговорите ѝ за членство и за безвизов режим. През юли ЕС трябва да има обща гранична и брегова охрана, каза източникът. Става дума за контингент от до 2 000 полицаи, които Комисията ще може да изпраща в помощ на държави-членки с кризисни точки по границите външни за ЕС. Холандското председателство си поставя за цел до юни проектът за регламент, който Комисията предложи по тази тема, да бъде приет. Поради многото технически детайли и деликатни политически въпроси – навлизане в област на държавен суверенитет – такова законодателство нормално би отнело до две години, за да мине през законодателните органи на ЕС – Съвета на министрите и Европейския парламент. В четвъртък председателството ще сложи на масата на министрите първите 12 члена на проекторегламента и ако има съгласие по тях, ще продължава с подобни “порции” на следващите съвети. До юни трябва да има и съгласие с евродепутатите. В дневния ред на министрите е също въвеждането на задължителен систематичен контрол с проверка спрямо полицейските бази данни на всички граждани на ЕС, които преминават външните му граници. Този пълен контрол сега се прилага само върху гражданите на трети страни и на извадки от преминаващи граждани на ЕС, които националните власти определят по рискови профили.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *