Ако това е България, отказвам да бъда българин

Имам чувството, че не съм у дома си, че страната, в която живея, не е моята. Че времето се е върнало назад към годините, които смятах за безвъзвратно отминали. Към…