Разравяне на старото табу - Русия в НАТО

Днес „Шпигел” припомня едно може би забравено руско предложение – Русия в НАТО. За мнозина в наши дни то вероятно звучи като абсурд или като табу. Но свободният ум не…