Whataboutism

Тази английска дума, съставена от въпроса what (какво?) и предлога about (за; относно, по повод), може да се преведе буквално на български “а-какво-ще-кажете-за-изъм”. Тя илюстрира прийома да се отваря на…