Правосъдието ни за пример, но народът не вижда

Днес Европейската комисия публикува т.нар. таблица с резултати в областта на правосъдието за 28-те държави-членки. Тя разглежда състоянието на правосъдието по граждански, търговски и административни дела страна по страна по…