А като направим реформата?

ЕС може да не доживее финала ѝ Когато България влезе в ЕС, той изпълняваше Лисабонската стратегия и се готвеше да се бори с промените в климата. България правеше съдебна реформа. После…