Да се готвим за ЕС на две скорости и Еврозона с изход

В Европейския съюз започват процеси, които са извън контрола на България, но засягат бъдещето ѝ. Затова тя трябва внимателно да ги наблюдава и да готви стратегии за тях. Поредната гръцка…