Оправянето - дело на самите оправяни

Вместо с уводен абзац започвам със снимка. Тя показва защо гледам с известен скептицизъм на очакванията, че следващият доклад на Европейската комисия за правосъдните реформи в България ще бъде много…

А като направим реформата?

ЕС може да не доживее финала ѝ Когато България влезе в ЕС, той изпълняваше Лисабонската стратегия и се готвеше да се бори с промените в климата. България правеше съдебна реформа. После…