Хубавото на кризата

Опитвам се да гледам положително на живота. Затова правя списък на хубавите неща в българската криза. Ще го осъвременявам всеки път, щом забележа, или ми подскажете нещо ново. Ето докъде…