FT говори за "конституционна криза в ЕС"

  • За конституционна криза в ЕС” в говори Financial Times. Повод е колизията между решенията на германския Конституционен съд и на Съда на ЕС за програмите на ЕЦБ за изкупуване на публичен дълг на държавите членки. Според изданието то може да насърчи суверенистки настроени правителства на Полша и Унгария да отхвърлят решения на ЕС, позовавайки се на решения на национални съдилища. Поставянето на националното над европейското право атакува основите на европейския проект.

  • Започна третият кръг от преговорите между Европейския съюз и Обединеното кралство за отношенията им след Брекзит.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *