Ще пишем стратегия за обществените поръчки

България ще пише национална стратегия за обществените поръчки, съобщи днес Европейската комисия, след като неин екип завърши мисия по темата в страната ни.

“Целта на мисията беше да подобри още сътрудничеството с българските власти отговорни за обществените поръчки”, съобщи Шантал Хюз, говорителка по единния пазар и услугите в Комисията.

“На този етап е важно да бъде набелязана всеобхватна “национална стратегия за поръчки”, която да работи през идния програмен период (2014-2020 г.), каза тя ,визирайки следващия седемгодишен бюджет на ЕС.

“Тази стратегия ще включва няколко мерки да се подобри положението в областта на обществените поръчки в България”, каза говорителката. Тя не даде други подробности.

Европейската комисия прекъсна плащанията по Оперативна програма “Околна среда” миналия месец, като се позова на нередности в управлението и контрола и по-точно в провеждането на търговете за обществени поръчки за изпълнение на проектите.

Хюз обаче не свърза мисията с този конкретен случай. Тя посочи, че подобни мисии е имало и в други държави-членки, например Румъния.

“Целта на мисията не беше да се проверяват специфични проекти с оглед на правилата за обществените поръчки в ЕС, нито да се дават препоръки в това отношение”, заяви Хюз.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *