Предизборно: Нация ли сме? Имаме ли общ проект за бъдещето?

Добре, че другата неделя предизборната кампания свършва. Толкова лъжи и глупости за Европа (особено леви и патриотични) не бях чувал досега за толкова кратко време. Заради тях (но не само) отказах телевизията. Няма да ги изброявам (за да не им правя безплатна реклама) и няма да ги опровергавам (не заслужават). Ще кажа нещо само за скоростите на Европа. Не слушайте лъжците и глупаците, които ви заливат със заклинания срещу тях. Двете скорости на Европа са факт от живота. Като жегата през лятото и като студа през зимата и като земното притегляне. Който ги критикува, ви губи времето, както би го правил, критикувайки изброените физически и природни явления. Европа е на (най-малко) две скорости поради простия факт, че едни са в еврото, други не са, едни са в Шенген, други не са. Едни са в най-различни по-дълбоки форми на интеграция, други не са. И в двата случая тези, които не са, се делят на още две скорости – такива, които не могат и такива, които не искат. Възможно е да има и трета – на такива, които и не могат, и не искат. Двете скорости не са проблем, защото Европа не е физическо, а историческо и политическо тяло. Едни са тръгнали по-рано, други по-късно. Едни могат да тичат по-бързо, други не могат. Важното за Европа е всички да вървят в една посока, макар и с различни скорости. Като при масовото изкачване на Копитото миналата събота. Истинският въпрос не е дали сме “за” или “против” скоростите на Европа. Истинският въпрос е в коя скорост искаме да бъдем – в по-бързата, в по-бавната или в задната? Забравете, че тези, които могат и искат да тичат по-бързо, ще ни питат колко бързо да тичат. Забравете за Европа, която се движи със скоростта на най-бавните си членки. Тя ще остане такава, ако е решила да се самоубие. Да се превърне в най-големия старчески дом и музей на открито едновременно. Ако Хосе Ортега и Гасет е прав, нацията е общност с “общ проект за бъдещето” (цитирам по памет). Тревожният въпрос, който лидерите ни трябва да зададат, е именно: имаме ли общ проект за бъдещето?Националистите ни предлагат само общ проект за миналото и за неговите “мании” (пак термин на Ортега и Гасет). Съжалявам, но нямам какво да правя заедно с национално безотговорни хора, които не ми предлагат за бъдещето нищо повече от това да не загубим израза “турско робство”. Оттук прогнозата ми е, че национален лидер у нас ще бъде този, който предложи на обществото ни общоприет проект за бъдещето. Не виждам как той би бил без Европа и как би бил свързан с най-бавната й скорост.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *