Интелигентен растеж: 37% от българите никога не са ползвали интернет

Тридесет и седем процента от българите никога не са ползвали интернет, съобщи днес Евростат. Този път не сме последни, а предпоследни по показателя в Европейския съюз. След нас са само румънците – от тях 39% никога не са посещавали световната мрежа.
За осемте години членство в ЕС обаче България е отбелязала забележителен напредък в дигиталната си грамотност. През 2006 година 71% от населението у нас не е използвало Интернет при 74% при румънците по същото време.
Най-интернет страната в съюза е Дания там само 3% от хората не са ползвали никога интернет, а преди осем години в тази категория са били 10% от населението.След нея са Люксембург (4%), Холандия (5%) и Финландия, Швеция и Обединеното кралство (всяка по 6%).
България е предпоследна и по дела на населението, което използва интернет всеки ден или почти всеки ден. Това са 46% процента от българите и 32% от румънците, сравнено със съответно 14% и 9% преди осем години.
И тук сме далече от скандинавците. В Дания всекидневно в интернет са 85% от хората, в Швеция – 83%, в Обединеното кралство и във Финландия – 81%.
Най-много хора ползват световната мрежа обаче в две от страните извън ЕС, принадлежащи към неговото икономическо пространство. В Исландия само 1% от населението никога не е било в интернет и 94% го ползва всеки ден. В Норвегия тези стойности са съответно 3% и 89%.
Подробрости вижте тук.
Данните за пореден път показват, че Европа имам единен пазар, но много различни пазаруващи.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *