Европа дава на държавите си да решават за ГМО

Държавите-членки на Европейския съюз ще имат последната дума за това дали да разрешат отглеждането на генномодифицирани организми(ГМО).Европейският парламент одобри днес в Страсбург дълго договарян компромис по въпроса. Директивата позволява на правителствата да забраняват отглеждането на ГМО одобрени на европейско ниво, без да привеждат за това научни аргументи. Тези държави, които разрешават отглеждането на ГМО трябва да осигуряват буферни зони около площите, за да не се разпространяват те при съседите. Някои страни в ЕС като например Германия и Франция са против ГМО, докато други като Обединеното кралство ги приемат. Европейските законодатели не успяха да се споразумеят по темата през 2012 година. Законодателното предложение на Комисията е от 2010 година. То беше блокирано четири години заради противоречия между държавите подкрепящи и противопоставящи се на ГМО. Днес депутатите приеха компромисния вариант с 480 на 159 гласа и 58 въздържали се. Природозащитници и производители веднага го разкритикуваха. Според едните той не осигурява достатъчна защита от ГМО, а според другите – спъва прогреса. ЕС досега е разрешил отглеждането на един сорт царевица на американската компания “Монсанто” (MON810) и един сорт картофи “Амфлора” на германската БАСФ (EH92-527-1). Съдът на ЕС забрани ГМ-картофа през 2013 година.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *