Верни ли са сметките на Die Welt?

В средата на януари германският вестник Die Welt публикува обширна статия, в която обяснява как България “тайно спасила Украйна” с износа на снаряди за нея през посредници. Според публикацията от април до август 2022 г. страната ни е покривала една трета от украинските нужди от боеприпаси. Появяват се обаче съмнения доколко тази сметка е вярна. EU Observer например днес пише в кореспонденция от Берлин и Париж: “Украйна изстрелва между 5 000 и 7 000 артилерийски снаряда на ден, количество, което никоя европейска промишленост не може да постигне. Вашингтон планира да увеличи производството от 14 000 снаряда на месец на 20 000 снаряда на месец до пролетта, което все още ще покрива по-малко от седмичните нужди на Украйна. Това е колкото цялата френска армия е поръчала между 2015 и 2020 г. за своите гаубици “Сезар”. Като източници на тези данни EU Observer посочва Le Monde, The New York Times и The German Marshall Fund. Можем да предположим, че страните от НАТО и оръжейните им търговци не са разчитали само на новото производство, а са бръкнали дълбоко в запасите си, за да отговорят на нуждите на Украйна. България обаче не можеше да направи това без решение на парламента, каквото за първите 10 месеца на войната нямаше. Калин Димитров, български военен експерт, който понастоящем е в Украйна, каза пред автора на този блог, че месечно българските оръжейни предприятия могат да произведат не повече от 20 000 артилерийски снаряда, а Украйна на ден изстрелва средно около 6 000, т.е. по близо 180 000 на месец или 1 080 000 за шест месеца. Една трета от това количество е равна на 360 000 снаряда, т.е. 18 пъти капацитета на българските производствени мощности в сектора според Димитров. Какви собствени запаси са имали българските износители преди войната, колко боеприпаси от ново родно производство са ползвали и какъв реекспорт са правили, ако тези числа са верни?

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *