Брюксел: ЕС е изправен пред "обединен враг" в дезинформацията за коронавируса

…каза днес говорител на Европейската комисия. Той не назова страни, но даде да се разбере, че става дума за сили, които са заинтересовани от разрушаване на вътрешното единство на ЕС и на доверието в него. Доклад на звеното за стратегическа комуникация към Европейската служба за външно действие от 24 април т.г. анализира основните разкази на дезинформаторите за пандемията, комуникационните канали, през които те се разпространяват и националните аудитории към които са адресирани. Европа засега намира за най-ефективен методът за създаване на осведоменост (awareness raising) по засегнатите теми, но са в ход и обсъждания за стратегия на възпиране (deterrence), т.е. огледални на хибридната пропаганда усилия. Засега ЕС разчита само на звеното се за стратегически комуникация към Европейската служба за външно действие, което се състои от 16 души и има годишен бюджет от 3 милиона евро. Неговият мандат е да наблюдава, документира, публикува примерите на дезинформация, като ги опровергава. Звеното има два сайта – на английски и на руски език.

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *